white-and-orange
white-and-orange-3

SỔ TAY BÌA CỨNG – COMBO TRẮNG VÀ CAM – A5

90,000 110,000 

Bìa: Mỹ thuật màu, dày 3mm

Ruột: 85 tờ, fo kem 80gsm

  • DOTGRID
  • KẺ DÒNG (LINE)
  • TRƠN (BLANK)
  • hoặc TRƠN 130GSM

Khổ: 144x203mm

Xóa


Chat FB với Shop (24/24)