SCHOOL-EC01-So tay gay lo xo-bia cung-kho A5-Thiet ke va san xuat doc quyen-SOTAYHANDMADE.VN
SCHOOL-COUPLE-So tay gay lo xo-bia cung-kho A5-Thiet ke va san xuat doc quyen-SOTAYHANDMADE.VN
SCHOOL-EC03-02-So tay gay lo xo-bia cung-kho A5-Thiet ke va san xuat doc quyen-SOTAYHANDMADE.VN
SCHOOL-EC01-02-So tay gay lo xo-bia cung-kho A5-Thiet ke va san xuat doc quyen-SOTAYHANDMADE.VN
KEM DÒNG-So tay gay lo xo-bia cung-kho A5-Thiet ke va san xuat doc quyen-SOTAYHANDMADE.VN
KEM DOTGRID-So tay gay lo xo-bia cung-kho A5-Thiet ke va san xuat doc quyen-SOTAYHANDMADE.VN
KEM TRƠN-So tay gay lo xo-bia cung-kho A5-Thiet ke va san xuat doc quyen-SOTAYHANDMADE.VN
KRAFT-So tay gay lo xo-bia cung-kho A5-Thiet ke va san xuat doc quyen-SOTAYHANDMADE.VN
TRẮNG DOTGRID-So tay gay lo xo-bia cung-kho A5-Thiet ke va san xuat doc quyen-SOTAYHANDMADE.VN

Sổ tay bìa cứng – THE SCHOOL – A5

45,000 

KHỔ: A5 (144x203mm)

BÌA: Mỹ thuật nâu nhạt EC03/Kraft trắng dày 3mm

SỐ TỜ: 65 tờ (130 trang)

Các loại ruột bao gồm:

  • KEM KẺ DÒNG/KEM DOTGRID/KEM TRƠN 100gsm
  • TRẮNG DOTGRID 100gsm
  • KRAFT 90gsm
Xóa