SỔ TAY PLANNER 2019 – KHỔ A5 – BÌA CỨNG 3mm – RUỘT IN MÀU

99,000 

SỔ BAO GỔM ĐẦY ĐỦ TỪNG NGÀY TỪ ĐẦU 2019 ĐẾN HẾT 2019

KÍCH THƯỚC: A5 (14x20cm)
BÌA: Giấy mỹ thuật cao cấp gồm 5 màu
+ MÀU BE
+ MÀU XANH MI NƠ
+ MÀU NÂU ĐẤT
+ MÀU XÁM TRO
+ MÀU CAM ĐẤT

RUỘT: FORT KEM 100gsm, 130 trang, in màu toàn cuốn.
Ở mỗi trang chuyển qua tháng mới đều có in tranh kèm câu quote tạo động lực.
Cuối sổ có 10 trang kem chấm dot để tổng kết lại một năm.

Xóa
SỔ TAY PLANNER 2019 – KHỔ A5 – BÌA CỨNG 3mm – RUỘT IN MÀU