Thông tin liên hệ

Yêu cầu sổ

Chất liệu bìa

Độ dày bìa:

Ruột sổ

Logo:

Bạn muốn in logo mấy màu (để trống nếu không in logo)
Số tờ ruột (min 60, max 95):

Kích thước sổ:

Số cuốn: