Địa chỉ: 242 Lò Siêu, Phường 12, Quận 11, TP. HCM

Điện thoại:

  • IN SỐ LƯỢNG ÍT (<50 CUỐN): 02822433833
  • IN SỔ LƯỢNG > 50 CUỐN: 0967949445 (Kiều)

Email:

  • tyc.sotayhandmade.vn@gmail.com (in sổ số lượng ít)
  • sotayhandmade.vn@gmail.com (in sổ số lượng lớn)