Địa chỉ: 11A Đường số 7A cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, TP. HCM

Điện thoại:

  • IN SỐ LƯỢNG ÍT (<20 CUỐN): 02822433833 (Thảo)
  • IN SỔ LƯỢNG > 20 CUỐN: 0967949445 (Kiều)

Email:

  • tyc.sotayhandmade.vn@gmail.com (in sổ số lượng ít)
  • sotayhandmade.vn@gmail.com (in sổ số lượng lớn)