Địa chỉ: 1545/22 bis, đường 3/2, Phường 16, Quận 11, TPHCM

Điện thoại:

  • IN SỐ LƯỢNG ÍT (<20 CUỐN): 02822433833
  • IN SỔ LƯỢNG > 20 CUỐN: 01258022129 (THẢO)

Email:

  • sotayhandmade.vn@gmail.com (in sổ số lượng ít)
  • itcprintvietnam@gmail.com (in sổ số lượng lớn)