Ruột giấy refill – A5 – Sổ còng – 20 lỗ

18,000 25,000 

THÔNG TIN CHI TIẾT
1. Kích thước ruột: 142x210mm
2. Số lỗ đục: 20
3. Đường kính lỗ: 5mm
4. Khoảng cách các lỗ chuẩn, chuẩn xác với tất cả các dòng sổ còng 20 lỗ hiện nay.
5. Số tờ: 50 tờ (100 trang)
6. Định lượng: 100gsm
Xóa