ENJOY WHO YOU ARE – Sổ tay bìa cứng – A5

60,000 

KHỔ: A5 (144x203mm)

BÌA SỔ: Bìa mỹ thuật nâu nhạt, bồi carton cứng

TỜ LÓT – được in trên chất giấy mỹ thuật nâu nhạt cao cấp, có texture, định lượng đến 120gsm

1. Mặt trước: Tờ thông tin cá nhân, This notebook belongs to ….
2. Mặt sau: Lịch 2019

RUỘT: Giấy Ford kem ngoại nhập, được kết hợp 3 loại theo thứ tự sau

  • KEM KẺ DÒNG 100gsm
  • KEM DOTGRID 100gsm
  • KEM TRƠN 100gsm

SỐ TỜ: 65 tờ (130 trang)

ỨNG DỤNG: Dùng tốt và êm với hầu hết các loại bút chì, bút bi, mực nước, mực máy, bút maker, artline, maker touchliit…Có thể dùng để viết, vẽ chì, vẽ doodle…