Xem giá và đặt in sổ theo yêu cầu

A. YÊU CẦU VỀ SỔ

CHẤT LIỆU BÌA

BÌA KRAFT (dày 3mm)BÌA Mỹ Thuật Ecoheim IVORY (dày 3mm) - Giá +5000đ/cuốn

CHẤT LIỆU RUỘT SỔ

01: Fort kem Indo, không dòng, 80gsm, 180 trang02: Fort kem Nhật, không dòng, 100gsm, 140 trang (giá +10.000đ/cuốn)03: Kraft Nhật, 80gsm, 160 trang04: Fort kem Indo, có dòng, 80gsm, 180 trang05: Fort trắng Indo, có dòng, 80gsm, 180 trang

SỐ CUỐN

UPLOAD FILE CỦA BẠN
Cuốn 1

Cuốn 2

Cuốn 3

Cuốn 4

LƯU Ý: Tính giá sô = 55.000đ/cuốn + 5000đ/cuốn giấy kem Nhật (nếu chọn) + 5000đ/cuốn bìa Ivory (nếu chọn)

----------------------------------------------------------------------------

B. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Xem thêm chính sách ưu đãi tại đây nhé!