SỔ DÁN ẢNH

99,000 

Bìa: mỹ thuật đen cao cấp, dày 1mm

Giấy: mỹ thuật đen 120gsm (dùng để dán ảnh) và xen kẻ với giấy kem dotgrid (dùng để note)

Số tờ: 20 tờ đen, 20 tờ kem dotgrid

Kích thước: A5 (14x20cm)