SỔ TAY BÌA CỨNG – GÁY LÒ XO – A5 – CUSTOM DESIGN – KRAFT

75,000 

Bìa: Mỹ thuật, dày 3mm

Ruột: 85 tờ, fo kem 80gsm

  • DOTGRID
  • KẺ DÒNG (LINE)
  • TRƠN (BLANK)

Khổ: 144x203mm

Start Design