TO DO LIST notebook – Sổ tay lập kế hoạch mỗi ngày

30,000 

1️⃣ Kích thước: A5 fit (115x175mm)

2️⃣ Bìa: dày 0.5mm, cán màng mờ

3️⃣ Ruột: in 2 mặt mặt trước là Todolist, mặt sau trơn

4️⃣ Số trang: 140 trang (70 tờ)

5️⃣ Định lượng: 80gsm