SỔ SKETCH – BÌA KRAFT – RUỘT KEM TRƠN

20,000 32,000 

Bìa: Kraft Âu, dày 1mm

Ruột: kem indo trơn 100 gsm, 65 tờ

Khổ A4: 32k

Khổ A5: 25k

Khổ A6: 20k

 

Xóa