Xấp giấy vẽ màu nước – 225gsm – 10 tờ – A4+

30,000 

THÔNG TIN SẢN PHẨM

  • Định lượng 225gsm – vân sọc ngang, có thể vẽ 4-5 lớp màu.
  • Bề mặt nhám, vân sọc ngang, hút màu nhanh, độ loang màu đẹp.
  • Giấy dày, không bị nhăn giấy sau khi khô màu, có hình ảnh vẽ thử
  • Xấp 10 tờ A4+ (21x31cm): 30k
  • Giấy chuẩn định lượng 225gsm.